Новости

ПОЗИЦІЯ ФДМУ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Фонд державного майна України оприлюднив розроблений Фондом проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо створення Єдиної бази даних про вартість об’єктів нерухомого майна). Запропоновані Фондом зміни до Податкового кодексу України є відповіддю на законодавчі ініціативи народних депутатів України щодо зміни статті 172 Податкового кодексу України, зокрема:

проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості» (реєстраційний №2047 від 04.09.2019, н. д. Фролов П.В. та інші) (далі – Проект №2047) та

проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об’єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» (реєстраційний №2047-1 від 13.09.2019, н. д. Качура О. А. та інші) (далі – Проект №2047-1).

Фонд погоджується із необхідністю прийняття змін до статті 172 Податкового кодексу України, зокрема в частині скасування монополії, штучно створеної внаслідок запровадження процедури авторизації електронних майданчиків, яким Податковий кодекс у чинній редакції надає не виправдано важливу роль у визначені розміру податкових зобов’язань платників податків. Фонд висловлює стурбованість з приводу закладеної у Податковому кодексі моделі регулювання, яка надає чотирьом авторизованим майданчикам по суті дискретні повноваження з блокування процесу авторизації інших електронних майданчиків.

За результатами опрацювання зазначених законопроектів Проект №2047-1 концептуально не підтримується Фондом з огляду на те, що його положення передбачають збереження ролі авторизованих електронних майданчиків у визначенні розміру податкових зобов’язань платників податків. Зберігається і штучна монополізація ринку послуг, які надаються такими майданчиками. Проектом №2047-1 не передбачено можливості апеляції, якщо сторона договору не згодна з вартістю, визначеною за допомогою електронного майданчика.

Натомість Фонд підтримує Проект №2047, який передбачає спрощений порядок реєстрації звітів про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку (далі – Єдина база) шляхом безпосереднього внесення суб’єктами оціночної діяльності інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази без застосування авторизованих електронних майданчиків.

ПРОПОЗИЦІЇ ФОНДУ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ

ЄДИНОЇ БАЗИ І ЗБІЛЬШЕННЯ ЇЇ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ

Станом на сьогодні Єдина база, яка ведеться Фондом, містить:

інформацію про ціни, визначені власниками нерухомого майна або уповноваженими ним особами в оголошеннях про продаж об’єктів нерухомого майна, оприлюднених в мережі Інтернет;

інформацію зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості, які були внесені до Єдиної бази оцінювачами через майданчики впродовж другої половини 2018 року і до сьогодні.

Існуючі на сьогодні ресурси Єдиної бази дозволили Фонду акумулювати інформацію про вартість об’єктів нерухомості різного призначення з мінімальними технічними параметрами. Здебільшого ця інформація ґрунтується на автоматичній обробці даних про ціни, за якими власники нерухомого майна бажають продати належне ним майно, але не про ціни, за якими це майно дійсно було відчужено.

З метою покращення алгоритму розрахунку оціночної вартості Фонд вважає за доцільне передбачити норми, які зобов’яжуть нотаріусів вносити до Єдиної бази інформацію про ціни нерухомого майна, що зазначаються в договорі. Така інформація забезпечить значно більш репрезентативну і якісну вибірку про стан ринку нерухомості в Україні. Використання інформації про дійсні ціни продажу об’єктів нерухомості зумовить визначення оціночної вартості з використанням реалістичної інформації про об’єкти подібного нерухомого майна. Це також дозволить запобігти викривленню розмірів податкових зобов’язань платників податків.

ПРОПОЗИЦІЇ ФОНДУ ЩОДО РОЗМІРІВ ПЛАТИ, ЯКА СТЯГУЄТЬСЯ

ЗА ОТРИМАННЯ ПЕВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЄДИНОЇ БАЗИ

Фонд пропонує передбачити стягнення плати за формування нотаріусом електронного витягу з Єдиної бази про оціночну вартість об’єкта нерухомого майна, відносно якого вчиняється правочин, та за присвоєння унікального реєстраційного номера звіту про оцінку майна, у розмірі 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року (тобто приблизно 20 гривень). Зазначені кошти пропонується спрямовувати до Державного бюджету України.

Також пропонуємо передбачити стягнення плати за формування довідки з Єдиної бази про об’єкт оцінки у розмірі 0,2 відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року (тобто приблизно 8 гривень). При цьому така довідка матиме статус офіційного документа як в електронному, так і роздрукованому вигляді, довідці автоматично присвоюється унікальний номер, за яким його можна перевірити в Єдиній базі. Зазначені кошти пропонується спрямовувати до адміністратора Єдиної бази з метою забезпечення його інституційної спроможності.

Фонд закликає народних депутатів України підтримати запропоновані Фондом зміни. Як зазначив Голова Фонду Дмитро Сенниченко: «Фонд готовий виступити майданчиком для напрацювання зваженої редакції змін до Податкового кодексу України з метою пошуку оптимального варіанту адміністрування податку. На мою думку, підходи до цього питання повинні мати на меті визначення максимально наближеної до ринкових цін нерухомості бази оподаткування, але без покладання на платників податків невиправданих фінансових витрат для досягнення цієї мети».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *